Główna

> Dr Cecylia Jendyk

Dr Cecylia Jendyk

Dr położnictwa, koordynator
szkoły rodzenia


Jestem wielką szczęściarą gdyż moja praca jest zarazem moją pasją.

Moja przygoda z położnictwem zaczęła się w roku 1994 wraz z rozpoczęciem nauki w Studium Położniczym, już wtedy wiedziałam, że praca położnej jest wyjątkowa, wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz ogromnej empatii. Chcąc doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę medyczną podjęłam naukę na studiach licencjackich w Opolu a potem magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Wiedzę swoją pogłębiam również na różnego rodzaju kursach i szkoleniach uzyskując certyfikaty i kolejne doświadczenia.
Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskałam broniąc rozprawy doktorskiej pod tytułem; Wpływ pH i pCO2 krwi pępowinowej uzyskiwanej okołoporodowo na wybrane parametry komórek macierzystych.
Studiowałam również Prawo w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz uzyskałam dyplom specjalisty w dziedzinie położnictwa. Na codzień pracuję jako położna na Bloku Porodowym Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Jestem też starszym wykładowcą na wydziale nauk medycznych PMWSZ w Opolu.
Od 2013 właściciel prywatnej Szkoły rodzenia „Cud Narodzin” w Katowicach.

Największą radością dla mnie jest widok rodziców tulących maleństwo po raz pierwszy w życiu i zapewnienie, że „jeszcze tu wrócą”. Prywatnie jestem mamą cudownej córki - studentki. Uwielbiamy wspólne rodzinne podróże, sporty zimowe i wspólne gotowanie.Kwalifikacje


Wykształcenie


2015 - Tytuł PołożnejSpecjalisty pielęgniarstwa położniczego Centrum KształceniaPodyplomowego Pielęgniarek i Położnych
                                           
2014 - Stopień doktora nauk o zdrowiu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedra Zdrowia Kobiety Śląskiego.

2014 -
Studia podyplomowe; Prawo w Ochronie Zdrowia, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Prawa i Administracji.

2006 – 2008 - Tytuł magistra położnictwa; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa.

2005 – 2006 -
Tytuł licencjat położnictwa; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

1994 – 1997 -
Tytułdyplomowanej położnej;ZespółSzkół Medycznych w Katowicach, Medyczne Studium Położnicze.

Doświadczenie          

2016 - obecnie - Starszy wykładowca, kierownik Zakładu Podstawowej Opieki Położniczej Państwowa MedycznaWyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

2013-obecnie - Indywidualna Praktyka Położnicza; Zakres działań: Umowa kontraktowa na świadczenie usług położniczych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów na Oddziale Położnictwa I Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Katowicach, Prowadzenie Szkoły Rodzenia, Świadczenie usług położnej środowiskowej.

2010- 2013 - Położna, instrumentariuszka; Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach na stanowisku: Oddział Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Blok Porodowy z salą cięć na stanowisku: położna instrumentariuszka. Wykładowca, koordynator; Przyszpitalna Szkoła Rodzenia, Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

2004 - 2010 -
Położna Bloku Porodowego; Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na stanowisku położna Bloku Porodowego.

Współpraca

2014 - obecnie - Firma Bayer Polska w programie edukacyjnym dotyczącym pielęgnacji noworodka i niemowlęcia skierowanym do położnych.
Charakter pracy: edukator-wykładowca.

2014-obecnie -
Philips-Avent w programie edukacyjnym dotyczącym problemów laktacji skierowanym do położnych. Charakter pracy: edukator-wykładowca.

1997-obecnie - Firma Johnson&Johnson dział Consumer oraz Inmark w programie szkolnym skierowanym do nastolatek; „Od dziewczynki do kobiety”. Program obejmuje edukację nastolatek w zakresie higieny okresu dojrzewania oraz profilaktyki raka piersi.

2010
-Śląski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Towarzystwo Naukowe Wydział Opieki Zdrowotnej, Katedra Zdrowia Kobiety                                   Projektbadawczy dotyczący seksualności kobiet ze skoliozą.

Publikacje

1. Jendyk C. Drosdzol-Cop A. „Nawracające zapaleniapochwy - jak pomóc pacjentce”
Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
2015,nr 4, s.43-46

2. Stojko R
., Jendyk C. Drosdzol- Cop A., SadłochaM., Nowak - Brzezińska A., Boruczkowski D., Ołdak T.„Wpływ pH i pCO2 krwi pępowinowej uzyskiwanej okołoporodowo na wybrane parametry komórek macierzystych”.
Ginekologia Polska, Nr 8/2014, Ginekol Pol.2014,85,582-588IF0,601

3. Jendyk C., Skutil M.,Gierzyńska Z., Żak K., Wilk K., Jastrzębska Ż., Stojko R., „Zachowawcze leczenie ciąży szyjkowej u pierworódki - opis przypadku"            
GinPolMed Project. 2012.1(23), 90-96 6 pkt.

4. Jendyk C., „Metody łagodzenia bólu porodowego”     Nasze Sprawy. 2011, 19-20 5pkt.

5. Jendyk C. „Komórki macierzyste krwi pępowinowej- wyzwania i nadzieje współczesnej medycyny”
WYBRANEASPEKTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ W RÓŻNYCHSPECJALNOŚCIACH MEDYCYNY.
TOM.5.Opole 2017

6. Jendyk C., Stojko R., Drosdzol-Cop A.,Sadłocha M. „ The influence of p02, Be, BB parameters of cord blood obtained perinatally onquantity of obtained cells and focus on the perfect donorcriteria”
artykuł w oczekiwaniu na publikację
Cell Tissue Bank

7. Jendyk C.: „Alkoholizm na szpilkach czyli jak piją kobiety”
WYBRANE ASPEKTY OPIEKI  PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH MEDYCYNY.
TOM 6 str .97-103.Opole 2018

8. Marek A., Jendyk C.,: Jedno cięcie czy zawsze cięcie?Poród drogami natury po przebytym cięciu cesarskim.” WYBRANE ASPEKTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH MEDYCYNY.
TOM 6 str. 31-40. Opole 2017

9. Bielec B, Jendyk C., at all.:  Maternal predictors and quality of umbilical cord blood units”
CellTissue Bank.
Sierpień 2017

DOI10.1007/s10561-017-9657-y IF-1,26