Główna

> Joanna Gawinek

Joanna Gawinek

Położna

Jestem położną, Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, pasjonatem zawodu. Swoją teoretycznie zdobytą wiedzę wypraktykowałam podczas pracy z ciężarnymi, rodzącymi, położnicami i noworodkami, cały czas wdrażając najnowszą medyczną wiedzę w tym zakresie. Swoje umiejętności w opiece nad noworodkiem wykorzystałam również dwukrotnie prywatnie. Udało się, moje dzieci są już dorosłe i wyrosły na wspaniałe osoby. Stąd podejrzenie, że znam się na tej pracy.