Główna

> Aktualności > Wpis

Klauzula informacyjna RODO


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Położnicza Cecylia Jendyk z siedzibą w Mysłowicach, ul.PCK 325 E, NIP 2220667807

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez e-mail : cecyliajendyk@op.pl lub telefon 515-236-605

3. Pani Dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia terminu wizyt, omawianiu planu szkoły rodzenia, przesyłaniu materiałów edukacyjnych z zakresu przygotowania do porodu, połogu, opieki nad noworodkiem oraz laktacji.

4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym osobom postronnym. Posiadacie Państwo dostęp do treści danych osobowych , w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych( prawo do bycia zapomnianym),ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne.